PORADY

  • Po zalaniu laptopa należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć wtyczkę zasilacza i baterię oraz oddać do serwisu celem sprawdzenia, oczyszczenia i ewentualnej naprawy płyty głównej. Każdy dzień opóźnienia oddania do naprawy zmniejsza szansę na jej powodzenie (na zalanych elementach pojawia się korozja).
    POD ŻADNYM POZOREM LAPTOPA NIE NALEŻY WŁĄCZAĆ !!!

  • Należy dbać o odpowiednie warunki pracy laptopa, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych i wyjścia wentylatora. Jeżeli laptop mocno się grzeje lub wyłącza pod wpływem przegrzania należy oddać do serwisu celem oczyszczenia i konserwacji układu chłodzenia.

  • W przypadku awarii dysku w laptopie, lub w razie przypadkowego skasowania danych, sformatowania lub przypadkowej instalacji systemu na dysku, gdy zależy nam na danych zapisanych na nośniku należy: odłączyć nośnik, nie kopiować nic na dysk lub pandrive, nie uruchamiać żadnych programów, nie uruchamiać ponownie sprzętu (gdy zależy nam na danych z dysku laptopa/komputera), oddać do serwisu celem odzyskania danych).